Taxaties

 Een koper of verkoper van een woning, de hypotheekverstrekker, de verzekering, de 
 overheid, de accountant, de belastingdienst; het zijn zo maar  personen of instanties die
 zich op bepaalde momenten afvragen wat de waarden van uw woning of bedrijfspand kan
 zijn.

Een onroerende zaak heeft namelijk verscheidene waarden o.a. een marktwaarde, een executiewaarde, een herbouwwaarde, of bij voorbeeld een waarde in het economisch verkeer.

Als u ons de waarde van uw pand wilt laten taxeren zullen wij u dus altijd vragen waarvoor uw taxatie dient.

Bij een taxatie wordt de waarde van een pand zo goed mogelijk ingeschat waarbij rekening gehouden wordt met alle relevante factoren zoals bijvoorbeeld, isolatievoorzieningen, ligging, marktsituatie, voorzieningenniveau, onderhoudsstaat enzovoort.

Indien u een taxatierapport van uw woning of bedrijfspand nodig hebt, zullen wij dit graag voor u verzorgen.
Dit kan normaliter op zeer korte termijn.

Vanzelfsprekend werken wij betreffende de taxaties voor woningen met het door geldgevers verlangde "NWWI taxatierapport".

Wat is het NWWI?

Het Nederlands Woning Waarde Instituut is een keurmerk voor woningtaxaties. Het NWWI zorgt ervoor dat elke taxatie volgens duidelijk richtlijnen tot stand komt. Taxateurs die bij het NWWI zijn aangesloten, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Ze kennen de regio en leveren een leesbaar en betrouwbaar taxatierapport.

Taxatierapport met NWWI keurmerk aanvragen?

U kunt op 2 manieren een taxatierapport met het NWWI keurmerk aanvragen. Uw hypotheekadviseur kan voor u contact opnemen met het NWWI, maar u kunt ons ook zelf via de website van het NWWI benaderen. (www.nwwi.nl)